Jesteś tutaj

Pracownicy Dydaktyczni

PROF. ZW. DR HAB. JERZY KOSSAKOWSKI
KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII MEDYCZNEJ
e-mail: jerzy.kossakowski@wum.edu.pl,
tel. (022) 622 84 49


ADIUNKCI 1. DR HAB. MARTA STRUGA e-mail: marta.struga@wum.edu.p 

 2. DR ANNA BIELENICA  e-mail: anna.bielenica@wum.edu.pl

 3. DR MARIOLA KRAWIECKA e-mail: mariola.krawiecka@wum.edu.pl

 4. DR MAGDALENA PAKOSIŃSKA-PARYS e-mail: mpakosinska@wum.edu.pl

 


WYKŁADOWCY 1. MGR AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA  e-mail: agnieszka.szczepanska@wum.edu.pl

ASYSTENCI  1. DR AGNIESZKA CHOJNACKA e-mail: agnieszka.chojnacka@wum.edu.pl

 2. MGR DANIEL SZULCZYK   e-mail: daniel.szulczyk@wum.edu.pl

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI 1. TECH. ADAM ŁAPACZ

 2. TECH. MARTA SIARNECKA

 3. TECH. MAREK PIEŃKOWSKI

 4. TECH. IWONA ROSA

SEKRETARIAT 1. BARBARA LOTHAMMER   e-mail: barbara.lothammer@wum.edu.pl