Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia

Plan zajęć studenckich


Zajęcia teoretyczne
Czas trwania 190 minut, w tym repetytorium – 90 minut i kartkówka – 15 minut. Seminaria trwają 45 minut.
Zajęcia praktyczne
Czas trwania – 100minut część praktyczna. Pierwsze ćwiczenie trwa 120min.


Zasady zaliczenia części praktycznej
Do zaliczenia wymagane jest wykonanie wszystkich analiz i czynności, które są przewidziane w danym ćwiczeniu i wykonanie opisu ćwiczenia. Asystent sprawdza opis i zalicza (lub nie) dane ćwiczenie.
Student może mieć maksymalnie 3 nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. Ćwiczenia na których student był nieobecny musi odpracować w tygodniu przeznaczonym na odrabianie zajęć. Wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone.


Zasady punktowania
Kartkówka – max 6 pkt (3 pytania po 2 pkt)
Repetytorium – max 3 pkt
Ćwiczenie praktyczne – max 2 pkt
Maksymalna ilość punktów zdobytych na 1 ćwiczeniu – 11.


Na niektórych kartkówkach dodatkowo pojawią się pytania z 4 seminariów. W sumie 4 pytania po 2 pkt. Maksymalnie 8 pkt.


Zasady zaliczenia ćwiczeń z Chemii
Student może zdobyć maksymalnie 74 pkt w ciągu semestru.
Część praktyczna pierwszego ćwiczenia nie jest punktowana, nie ma kartkówki.
Do zaliczenia ćwiczeń z Chemii wymagane jest 38 pkt.
Osoby, które zdobędą min 38 pkt przystąpią do zaliczenia przedmiotu.


Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnego testu ze znajomości materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń.
Dla osób, które otrzymały mniej niż 38 pkt konieczne jest zdanie kolokwium wyjściowego.