Jesteś tutaj

Karta charakterystyk na ćwieczenia

Aceton [Pobierz]
Amoniak [Pobierz] 
Azotan srebra [Pobierz]
Bezwodnik octowy [Pobierz]
Chloroform [Pobierz]
Etanol [Pobierz]
Kwas azotowy [Pobierz]
Kwas octowy [Pobierz]
Kwas siarkowy [Pobierz]
Kwas solny [Pobierz]
Metanol [Pobierz]
Octan etylu [Pobierz]
Tiosiarczan_sodu [Pobierz]
Toluen [Pobierz]
Wodorotlenek sodu [Pobierz]