Jesteś tutaj

II Wydział Lekarski

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa
tel/fax 022 628 06 79

OGŁOSZENIA

II termin zaliczenia chemii odbędzie się 20.05.13 o godz. 9.00 w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej