Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Chemii Medycznej dotyczą syntezy związków o spodziewanym działaniu farmakologicznym oraz zależności między aktywnością farmakologiczną a budową cząsteczki.
Przedmiot badań stanowią cztery grupy leków: związki działające na OUN, głównie anksjolityki i antydepresanty, związki działające na układ krążenia, związki o działaniu przeciwzapalnym i związki o działaniu antywirusowym.
W grupie związków działających na OUN otrzymaliśmy piperazynoamidy kwasów benzofuranokarboksylowych, które wykazały silne działanie przeciwdepresyjne, porównywalne z imipraminą stosowaną jako wzorzec. Powyższe badania były prowadzone w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Następnie w ramach grantu KBN wykonaliśmy syntezę podstawionych bicyklicznych imidów analogów nowego leku przeciwlękowego Buspironu. Trzy związki tej serii wykazały zbliżone do Buspironu działanie anksjolityczne, a wiele innych przechodzi obecnie badania farmakologiczne.
Drugim kierunkiem badań była synteza związków działających na układ krążenia. W tym zakresie na drodze syntezy uzyskano 8-/3t-butyloamino-2-hydroksypropoksy-6,7-dimetoksy/kumarynę, która wykazała działanie antyarytmiczne silniejsze od propranolu przy niższej toksyczności.